Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.swiat-tkanin.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy swiat-tkanin.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.swiat-tkanin.pl
Sprzedawca - F.P.U.H „BOMEX” HURTOWNIA TAPICERSKA BOGUSŁAW MOCZAŁA, 43-430 Pogórze, ul. Bielska 61, NIP: 548-005-21-80, REGON: 070045710

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: 43-430 Pogórze, ul. Bielska 61,

Adres e-mail: biuro@tkaniny-bomex.pl

Telefon: 33 853 22 28, 502 330 392

Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem: 43-430 Pogórze, ul. Bielska 61.

§3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- Urządzenie z dostępem do Internetu,

- Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza powyższymi wymogami, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Ze względu na różne rodzaje monitorów oraz ich skalibrowanie, widoczna na ekranie kolorystyka może różnić się od oryginalnej kolorystyki towarów. Sprzedawca dokonuje wszelkich starań by zdjęcia towarów jak najbardziej odzwierciedlały ich rzeczywistą kolorystykę. Ponadto dopuszcza się występowanie różnic pomiędzy poszczególnymi partiami tkanin, materiałów i produktów.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

- Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- Za pomocą kart płatniczych,

- Za pośrednictwem platformy płatniczej: imoje, PayU

- Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego,

- Kartą, blikiem lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem tradycyjnym za zamówienie, wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w wskazanym terminie, zamówienie zostaje anulowane.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, lub na podane przez Konsumenta konto bankowe.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówień można dokonywać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Przystąpienie do realizacji zamówień złożonych w dniach roboczych po godzinie 12:00, w soboty, niedziele, a także w święta i dni ustawowo wolne od pracy odbędzie się następnego dnia roboczego. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą mailową oraz będzie informował o jego statusie drogą elektroniczną.

Czas całkowitej realizacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania opcji dostarczenia przesyłki za pobraniem, w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, iż dany towar jest niedostępny na stanie magazynowym, Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeśli nastąpi taka sytuacja - termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu maksymalnie do 5 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia towaru przez dostawców. Jeśli sprowadzenie danego produktu wymagać będzie więcej czasu niż 5 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o danej sytuacji oraz o prawdopodobnym czasie dostawy za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie. W przypadku zaistniałej sytuacji, Kupującemu przysługuje prawo do anulowania zamówienia lub do jego zmiany na inny produkt. W przypadku anulowania zamówienia i dokonania przez Kupującego wpłaty na poczet płatności przelewem, kwota zostanie w całości zwrócona Kupującemu na podane przez niego konto bankowe.

Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

- Rzeczpospolita Polska.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w za pośrednictwem firm kurierskich: GLS oraz INPOST.

Kupujący może odebrać zamówienie osobiście lub własnym transportem w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia. O możliwości odbioru przygotowanego zamówienia, kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

- W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

- Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Hurtownia Tapicerska Bomex, 43-430 Pogórze, ul. Bielska 61, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej, lub na podane przez Konsumenta konto bankowe.

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odstąpienie od umowy nie dotyczy więc produktów sprzedawanych na metry bieżące lub kwadratowe, ucięte z rolki, belki oraz zwojów, a także pod specjalne zamówienie klienta.  

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Inne przypadki są szczegółowo określone w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827).

§9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

- Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

- Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

- Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

- Żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres 43-430 Pogórze, ul. Bielska 61.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

Regulamin konta w sklepie www.swiat-tkanin.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

 

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy swiat-tkanin.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://swiat-tkanin.pl
Sprzedawca - F.P.U.H „BOMEX” HURTOWNIA TAPICERSKA BOGUSŁAW MOCZAŁA, ul. Bielska 61, 43-430 Pogórze, NIP: 548-005-21-80, REGON: 070045710

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: 43-430 Pogórze, ul. Bielska 61

Adres e-mail: biuro@tkaniny-bomex.pl

Telefon: 33 853 22 28, 502 330 392

§3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

- Aktywne konto e-mail,

- Urządzenie z dostępem do Internetu,

- Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§4 KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@tkaniny-bomex.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@tkaniny-bomex.pl.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

- Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

- Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

- Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. Ważnymi przyczynami są:

- konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,

- poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,

- zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@tkaniny-bomex.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Pozostaw swój numer. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą niezwłocznie
Podaj numer swojego telefonu komórkowego:
+48
-
-
W związku z zainteresowaniem Państwa ofertą, proszę o kontakt telefoniczny.
Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Jedynie do Ciebie oddzwonimy